handlekurv
Värme inomhus

Övergripande värmelösningar för bostad och fritidshus

Oavsett om det är ny bostad eller renovering som planeras är det en bra idé att se på värmelösningar som en helhetslösning. De gemensamma nämnarna är kvalitetslösningar, smart värmestyrning och balanserad ventilation med värmeåtervinning. På den här sidan hittar du information om lösningar som ger bra komfort och förutsägbara elkostnader samt kräver minimalt med underhåll. 

Gratis köpguide för anskaffning av kompletta värmelösningar för bostad och fritidshus

vardagsrum med coola toner

Vad kännetecknar en bra värmelösning?

I bostaden

En bra värmelösning hemma ser till att hålla önskad temperatur i de olika rummen vid olika tider på dygnet och i veckan.

I utgångspunkt är urvalet stort med bland annat elradiatorer, elektrisk golvvärme, vattenburen värme eller olika typer av värmepumpar. Däremot är det inte alla som gör ett lika bra jobb i varje bostad.

Till exempel har en luft-luftvärmepump reducerad effekt i ett hus med många rum på flera våningar.

Vattenburen värme ger bra och rimlig värme, men är en så kallat trög lösning eftersom det tar tid för vattnet att byta temperatur, vilket gör lösningen svår att styra i perioder med temperatursvängningar utomhus.

Kombinationen av elradiatorer och elektrisk golvvärme är en bra kombination i de flesta bostäder. Elradiatorer med en snygg design under varje fönster, och kompletterade med golvvärme i badrummet och vardagsrummet, gör det enkelt att få en komfortabel temperatur.

Elvärme är en så kallad snabb värmelösning, som reagerar omedelbart när temperaturen förändras. Med smart värmestyrning kan man snabbt höja eller sänka temperaturen efter behov, beroende på om man är hemma, sover, arbetar eller går i skolan.

Vilken lösning som är den rätta i den enskilda bostaden beror på:

 • yta och rumsindelning
 • byggår
 • nybyggnation eller renovering
 • kvalitet på isoleringen
 • om bostaden har ett balanserat ventilationssystem
 • vilken slags uppvärmning bostaden har sedan tidigare
 • om bostaden ligger i ett område med anslutningsplikt för fjärrvärme
 • om det finns egenproduktion av el i byggnaden

I Varmebloggen kan du läsa om värmebehovet.

 Fritidshus

I fritidshuset

I ett traditionellt fritidshus är det ofta värme från öppen spis som gäller. Det hör till trivseln att ha en hög med ved i skjulet. Många sommarstugor och fritidshus har däremot en kvalitet i linje med en vanlig bostad, vilket innebär att varken byggnadskropp, vattenrör eller elektriska apparater mår bra av att följa utetemperaturen genom alla årstider. Frostskador kan bli kostsamma.

Här är elradiatorer, gärna kombinerade med elektrisk golvvärme, en bra grundläggande lösning. Byggnaden kan delas in i flera zoner, där man kan styra värmen med hjälp av en app i mobilen.

Då kan varje zon ha sin nödvändiga temperatur under året. Så fort nästa helg i stugan är bokad kan önskad komfortvärme i badrum, kök och vardagsrum ställas in i kalendern med hjälp av appen för värmestyrning.

Läs mer om värme i fritidshus i Varmebloggen.

Hitta den bästa värmelösningen för din bostad

Vilka är de vanligaste värmelösningarna?

Elradiatorer finns i praktiskt taget varje hem. De går på el, styrs av en termostat, ger direkt värme och reagerar snabbt på reglering av termostaten.

Elektrisk golvvärme är också vanligt. Den här värmelösningen reagerar också snabbt, ger en bra värme och kan gärna kombineras med elradiatorer.

Vattenburen värme i golv och vägghängda radiatorer har blivit en populär lösning de senaste åren. Värmekällan kan vara både el, fjärrvärme och jordvärme eller en luft-vattenvärmepump. Den här värmelösningen reagerar inte så snabbt på reglering av termostaten.

En luft-luftvärmepump är väldigt energieffektiv och därför populär. Den avger långt mer energi än vad som krävs för att driva den. Precis som med vattenburen värme kostar luft-luftvärmepumpen en del att köpa och installera. En jämn värmefördelning kräver ganska öppna ytor.

Vedeldning är fortfarande den främsta uppvärmningskällan i vissa hem. För de flesta som har en braskamin eller öppen spis handlar det däremot om att ha möjligheten att komplettera med vedträn under de kallaste dagarna – eller bara för att mysa. Efter att det infördes krav på eldstäder med ren förbränning för tjugo år sedan har denna värmelösning blivit mer energieffektiv eftersom den utnyttjar veden bättre än förr.

Läs mer: Vad ska jag välja?

 

Vattenburen eller elektrisk uppvärmning?

Att välja rätt värmelösning hemma bör baseras på egna rationella värderingar. Leverantörer rekommenderar naturligt nog sina egna alternativ inom antingen vattenburen eller elektrisk värme. De senaste åren har mantrat varit vattenburen värme, medan direktverkande elvärme är på väg att få nytt fotfäste.

Med lite grundläggande kompetens kan husägare själva värdera konsekvenserna av sitt val. Det handlar inte bara om elräkningen. Kostnaderna för inköp, installation och underhållning bör väga minst lika tungt. Dessutom bör man kontrollera vad det innebär att göra ändringar vid senare behov av ombyggnationer.

Här är en översikt:

elektrisk varmevannbåren varme

 

Mer på Värmebloggen.

kvinna frysning

För- och nackdelar med elektriska värmelösningar

Elradiatorer

Elradiatorer på väggarna är ett enkelt sätt att värma upp bostaden på. Allt som behövs är ett par skruvar till fästet och ett eluttag.

Detta är direktverkande elvärme som använder energin på omedelbar uppvärmning.

Med smart värmestyrning har användarna kontroll på elförbrukningen och kan reducera temperaturen de tider när ingen är hemma eller när alla ligger och sover.

De senaste åren har producenterna lagt allt större vikt på design, med ett spännande urval av material och färger för att matcha varje smak och inredning.

Nackdelen med en elradiator är placeringen. Den måste monteras under ett fönster för att få full effekt och motverka kallras från fönstret.

Dessutom upplever några att termostaten hela tiden måste justeras för att temperaturen ska hålla en komfortabel nivå. Då handlar det i praktiken om en dålig termostat, antingen på grund av ålder eller enkla komponenter.

Äldre mekaniska termostater är ofta påslagna för länge så att det blir för varmt.

En billig elektronisk termostat kan vara ihopsatt av dålig metall, där värmen från metallen påverkar termostaten så att den slår av för fort.

Gamla elradiatorer har en viss elförbrukning när termostaten är avslagen och kan dra upp till 10 watt i viloläge.

En modern radiator med en elektronisk termostat av bra kvalitet klarar sig däremot med 0,5 watt i stand-byläge. Sammanfattningsvis lider de gamla radiatorerna av gammal teknik, medan de nya lösningarna använder energin optimalt och ger bra komfort.

Läs mer i Varmebloggen: Därför är det smart att välja elradiator

Golvvärme

Elektrisk golvvärme lämpar sig i första hand i badrum och i källare. Många väljer att lägga det under nya golv i rena sällskapsrum.

Fördelen är en värme nedanifrån som gör det möjligt att sänka innetemperaturen med ett par grader utan att reducera komforten.

Dessutom syns inte golvvärme och väggarna frigörs för inredning eller dekorationer.

Nackdelen är något högre kostnader eftersom golvvärme kräver installation av behöriga elektriker. En effektförbrukning på upp till 60 watt per kvadratmeter är inte det mest ekonomiska, men är inte orsak till att rata lösningen.

Bra isolering är en förutsättning för att använda elektrisk golvvärme. I äldre hus, som inte har uppgraderats det senaste decenniet, blir värmeförlusten till källare, grund eller grannen under stor. Däremot får värmekablar en extra bra effekt i moderna bostäder med en byggstandard liknande den för passivhus.

Elektrisk golvvärme har en viss tröghet, men reagerar ändå mycket snabbare än vattenburna lösningar. Därför kan sådana lösningar med fördel kombineras med elradiatorer i värmestyrningen.

Elektrisk golvvärme innebär inte den största ingångskostnaden och är konstruerad för att hålla länge. 

Gratis köpguide för anskaffning av kompletta värmelösningar för bostad och fritidshus
termostat

Den kritiska termostaten

Oavsett vilken värmelösning man väljer i en bostad spelar termostaten en avgörande roll för den upplevda komforten. Det handlar mycket om termostatens kvalitet och i vilken grad termostaten har möjlighet att göra sitt jobb.

För en luft-luftvärmepump ger termostaten ganska korrekt temperatur i förhållande till inställd nivå, förutsatt att man mäter i området nära värmepumpen eller där en eventuell extern termostat är monterad. Den stora fördelen med en sådan värmelösning är att den kan täcka stora ytor eller många rum med en öppen planlösning eller öppna dörrar. Ju längre bort rummet ligger, desto större avvikelse kommer det att vara mellan termostat och faktisk temperatur.

Termostaten i en vattenburen värmelösning kan vara av utmärkt kvalitet och slår på och av som den ska. Utmaningen här är trögheten i systemet, då det är vatten som avger värme. Temperaturen regleras med vattenmängden som strömmar igenom värmeslingorna och det tar tid för lösningen att höja och sänka temperaturen.

Med elektrisk uppvärmning har termostaten de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Den är monterad på varje elradiator och har därmed nödvändig närhet till värmekällan för att slå på och av i förhållande till önskad temperatur i alla rum.

Elektrisk värme är snabb eftersom den reagerar omedelbart när termostaten slår på. Och med smart värmestyrning samarbetar termostaterna i en zon om ett etablera rätt värme.

Men även en elradiator kan reglera värmen lite hur som helst om man har valt fel kvalitet och teknik.

En gammal modell är baserad på en metallegering som fungerar långsammare än moderna elektroniska termostater. Då finns det risk för pendling – värmen slås av först när det har blivit för varmt.

Den enkla versionen av nyproducerade termostater har komponenter som påverkas av elradiatoren. Då blir problemet drivning – radiatorn slår av för tidigt eftersom termostaten förväxlar radiatorvärme med rumsvärme.

En modern elektronisk termostat har komponenter och programvara som kompenserar för felavläsning och bidrar till stabil uppvärmning oberoende av växlande temperaturförhållanden.

Sammanfattningsvis är termostaten kritisk eftersom den avgör om bostaden faktiskt får komfortvärme och hur snabbt det går.

Fler detaljer i detta blogginlägg om varför termostaten måste justeras hela tiden.

elradiator i badrummet

Lyckad kombination av elradiatorer och golvvärme

För att få en energiekonomisk och komfortabel uppvärmning är det en bra idé att se på en kombination av elradiatorer och elektrisk golvvärme. Det sistnämnda ger en grundvärme, medan elradiatorer är väl lämpade för att styra de sista graderna i rummet.

Finns det flera våningar bör värmekablar anläggas på bottenvåningen, om värmen har möjlighet att spridas uppåt. Golvvärme ska inte installeras i alla rum. På sovrummet är det en utmaning med en stor säng, som tar stor plats och packar in värmen under golvet. Golvvärme är något trög och behöver tid för att anpassa sig vid justeringar. Vid vädring måste temperaturen sänkas för att inte slösa med energi och då höjer elradiatorer temperaturen snabbare igen.

Klinkergolv, bland annat i badrum, känns kalla och kan med fördel få värmekablar.

Bra isolering är en viktig förutsättning för att golvvärme och elradiatorer ska kunna komplettera varandra. Om värmeförlusten genom golvet är stor slösas det mycket energi – både med läckage nedåt och genom att elradiatorerna måste arbeta hårdare. För hög värme på golvet kan kännas obehagligt för fötterna.

Nyare hus har tillräckligt bra isolering. Äldre, renoverade hus har en bättre förutsättning för att använda golvvärme. Oavsett är det smart att lägga ett extra isolerande skikt under kablar, matta eller folie vid montering. Detta blir bara några millimeter tjockare och bidrar till att värmen strömmar upp, inte ner.

Samkörning av termostater i en lösning för smart värmestyrning krävs för att få en lyckad kombination av elradiatorer och golvvärme. Med manuell justering av separata termostater finns det risk för att de två motarbetar varandra. Om man sänker värmen i elradiatorerna under natten och glömmer golvvärmen, måste denna termostat jobba hårdare för att få upp värmen på normal nivå. Det leder till extra och onödiga elkostnader.

En kombination av golvvärme och elradiatorer ger ett bättre utnyttjande av värmeslösningarna, med effekter i form av ökad komfort och bättre energiekonomi.

grön växt

Balanserad ventilation

Samtidigt som man ser på lösningar för uppvärmning av bostad eller fritidshus är det smart att även se på balanserad ventilation med värmeåtervinning. Resultatet är både ett bättre inomhusklimat och en bättre energiekonomi.

En central ventilationsanläggning med kanaler i tak och eventuellt i väggar är en krävande installation både tekniskt och ekonomiskt. Alternativet är balanserad ventilation för separata rum. Detta är en kompakt enhet som monteras genom ytterväggen, i princip på samma sätt som en traditionell luftventil.

Kall uteluft sugs in och värms upp av den redan uppvärmda inomhusluften som blåsas ut. Inneluften byts kontinuerligt ut, samtidigt som energibehovet för uppvärmning reduceras.

Vinsten är ett bättre inomhusklimat med jämn temperatur och bra luft i alla rum, där man gör en sådan installation. Dessutom ger förvärmd luft en grunduppvärmning som gör elräkningen till en trevligare upplevelse, i tillägg till vinsten som hämtas ut genom elektrisk uppvärmning med smart zonstyrning.

Rent tekniskt är balanserad ventilation med värmeåtervinning något som varje bostad och fritidshus mår bra av. Stora variationer i temperaturen och dålig frånluft skapar fuktighet, vilket kan leda till mögel, svamp och röta. Byggnadskroppen "har känslan för" stabil temperatur och rätt luftfuktighet, som ger torra och hälsosamma miljöer.

Andra orsaker till att välja en sådan lösning:

 • I starkt förorenade områden rensas luften på vägen in.
 • I bullriga områden slipper man öppna fönstren för att vädra.
 • I byggnader med radon i grunden hindrar ventilationsanläggningen gasen från att ta sig upp i bostadsdelen.
Hur bra är klimatet i din bostad?
Nobo app

Varför elektrisk värme med smart styrning?

Det korta svaret på denna fråga är att detta är det enklaste sättet att få önskad temperatur i alla rum när man behöver det, på ett energiekonomiskt och praktiskt sätt.

Närmare bestämt handlar det om smart styrning av värmen. Med enbart manuell betjäning av elradiator, värmepump eller vattenburen värme nöjer de flesta sig med att hålla samma temperatur i olika rum, dygnet runt. Vardagsrum och sällskapsrum får 22–23 grader, medan sovrum gärna ställs in på en lägre temperatur.

Då slösas det mycket värme under tider på dygnet när rummen inte används, vilket leder till onödiga kostnader.

Med värmestyrning kan temperaturen regleras upp och ner i takt med att rummen används. Sådan styrning fungerar i princip för flera typer av värmelösningar, men elradiatorer är bäst lämpade eftersom de reagerar snabbt på ändrade inställningar. Om man har lagt in golvvärme som grundläggande uppvärmning är elradiatorer effektiva på att ta de små toppregleringarna.

Det finns enkla lösningar som bara sätter på eller stänger av värmen. Ytterligare ett steg finns i elradiatorer med nattsänkning. Smart värmestyrning är mer än så. Här delas bostad eller sommarstuga in i olika zoner, där temperaturen regleras separat. Sovrum kan ha en jämn låg temperatur, medan vardagsrum och kök kan ha reducerad värme om nätterna och på dagtid när man arbetar eller går i skolan. Det går också att ställa in perioder med reducerad värme under semestrar eller helger, då bostaden står tom.

För ett fritidshus är det i stället praktiskt att ha en minimitemperatur som grundinställning, medan värmen ställs in att ligga på komfortnivå till den planerade ankomsttiden.

Med sådana variationer är det elektriska värmelösningar som är bäst lämpade tack vare snabb respons. De använder kort tid på att reglera temperaturen upp och ner, vilket ger en bra energiekonomi.

värmehanterings kalender

Så fungerar värmestyrning

Smart värmestyrning eller zonstyrning innebär en genomtänkt och automatisk justering av temperaturerna i olika zoner vid olika tider. Alla sovrum kan utgöra en zon, vardagsrum och kök en annan. Badrum en tredje.

Hjärnan i systemet är en värmestyrningscentral som kommunicerar trådlöst med termostaterna i elradiatorer och golvvärme. Systemet styrs med en trådlös kontrollpanel på väggen eller via nätet med hjälp av en app i mobilen. Där ställer man in önskad temperatur vid önskad tidpunkt för valt datum eller en hel period.

Till exempel kan vardagsrum och kök ha 18 grader på natten och på dagtid, när man arbetar eller går i skolan från måndag till fredag. På morgonen och vid hemkomst på eftermiddagen ger värmestyrningscentralen instruktioner om att justera temperaturen upp till 21 grader. Helg och semester kan ha sina egna inställningar.

Innan en helg i sommarstugan kan centralen där programmeras till att värma upp kök och sovrum till en bestämd tidpunkt på en fredag. Uppvärmning av sovrum kan vänta eller skippas helt, beroende på årstid.

Med en genomförd användning av värmestyrning kan elförbrukningen i en bostad minskas med upp till 25 procent genom att rum inte värms upp då de inte används.

Sensorer på fönstren är en praktisk tilläggsfunktion som förhindrar att denna vinst reduceras: Vid vädring reagerar termostaten på elradiatorn under fönstret på kalluften och höjer värmen, om den inte sänkas eller stängs  av. Sensorn är en trådlös magnetkontakt som registrerar att fönstret öppnas och ger besked direkt till radiatorns termostat om att stängs till frostsäkring. Vid behov kan upp till tio radiatorer få samma besked.

Läs mer i Värmebloggen.

Nobo app

Hur kommer man igång med värmestyrning?

I teorin är det inte svårare än att uppsöka en återförsäljare och köpa värmestyrningsenhet, kontrollpanel och elradiatorer redo för värmestyrning. Ofta är bostaden redan utrustad med en värmelösning som gör ett bra jobb och då verkar det lite fel och ekonomiskt oförsvarligt att slänga ut den.

En återförsäljare kan hjälpa till att klargöra om befintliga elradiatorer, vattenburen golvvärme eller värmepump kan kopplas till värmestyrningen. Det enklaste och mest funktionssäkra är dock ett system som är skräddarsytt från grunden.

Rent praktiskt kartlägger du värmebehovet i alla rum. Då kan du använda en kalkylator som denna (länk) för att kontrollera att du har rett effekt eller bör byta till anpassade elradiatorer. Golvvärme kan också värderas som en grunduppvärmning och samköras med radiatorerna i värmestyrningscentralen.

Centralen kopplas till internet via en vanlig router. Sedan kan den styras med hjälp av en app i mobilen, i tillägg till en trådlös kontrollpanel på väggen. Denna kan sättas upp där det är mest praktiskt så länge den har förbindelse med centralen.

Elradiatorerna monteras på vägg, helst under ett fönster för att fånga upp kallras och ge bästa möjliga fördelning av värmen. I ett stort rum med flera fönster ger det mest komfort att sätta upp en radiator under varje fönster. Flera radiatorer blir marginellt dyrare än en stor, medan elkostnaderna blir exakt de samma.

Bostaden delas in i zoner baserat på vilka temperaturintervaller de olika rummen ska ha. Därefter är det bara att följa instruktionerna som medföljer lösningen, vilket är relativt intuitivt. Det kanske största arbetet är att kartlägga vilka tider som ska ha vilka temperaturer. Här tar man utgångspunkt i de dagliga rutinerna under veckan och året. Sedan ställer man in perioderna med komforttemperatur och sänkt temperatur i appens kalenderlösning. Så är systemet i gång. Var beredd på att justera inställningarna för både termostater och perioder under uppstartsfasen.

Video och flera detaljer på vår hemsida:

Hus

Vad kostar olika typer av värmelösningar?

Elräkningen är bara en liten del av kostnaderna förknippade med värmelösningen i bostäder och fritidshus. Totalkostnaderna genom hela lösningens livstid ger en mer realistisk bild:

 • Inköp
 • Montering/installation
 • Drift
 • Underhåll
 • Reparationer
 • Kostnader vid ändringar

Elradiator och elektrisk golvvärme utgör en energieffektiv kombination, samtidigt som ingångskostnaden är förhållandevis rimlig. En bra elradiator förberedd för smart värmestyrning kostar från dryga tusenlappen, medan kostnaden för golvvärme startar på några hundralappar per kvadratmeter.

Värmestyrningsenhet och kontrollpanel kommer i tillägg. Montering av detta fixar många själv, men en elektriker måste utföra delar av arbetet.

Driftkostnaden är elräkningen. Underhållsutgifterna är små, som att byta en termostat. Sådana lösningar kräver i princip inga reparationer så länge ingen slår en spik genom golvet.

Vid behov av ny planlösning och därmed nya värmezoner är det enkelt att flytta en elradiator, eller komplettera med en extra, samt omprogrammera värmestyrningscentralen. Att ändra zoner för golvvärmen kan vara en större utmaning.

Vattenburen värme ligger ofta nedgjuten eller inbyggt i golvet och ger en bra värmekänsla. Uppvärmningskostnaderna är inte de värsta, mycket för att den upplevda värmen gör att användare ofta nöjer sig med ett par grader lägre komforttemperatur. Inköp och montering av denna värmelösning kostar dock lite mer.

Driftkostnaden är priset på energin för uppvärmning av vattnet. Fördelen är att denna lösning till en viss grad kan styras med alternativa källor, bland annat el, fjärrvärme och pellets.

Underhåll och reparationer kräver att man anlitar experter och innebär därför vissa kostnader.

Om det finns behov för att göra om värmezonerna i huset kan det innebära stora ingrepp i byggnaden. Till exempel kommer ett extra sovrum som ska ha lägre temperatur än vardagsrummet bredvid kräva en egen värmeslinga i golvet.

Värmepump av typen luft-luft är en effektiv värmelösning i flera bostäder. Den hämtar värme från uteluften som distribueras till flera rum om bostaden har en öppen planlösning.

Den blir allt rimligare att köpa, men du måste räkna med monteringskostnaden. Ofta finns det behov för att utöka elinstallationen, vilket ökar kostnaderna.

Den stora fördelen är att denna värmepump avger värme med större effekt än den kräver för att gå. En värmepump som drar 1 500 watt kan avge 5 000 watt med värme, och det är positivt för elräkningen. Men tänk på att de enklaste eller äldre modellerna kan kämpa med att ge komfortabel innetemperatur under de kallaste dagarna med 15–20 kallgrader eller lägre utanför fönstret. Det kan innebära att man måste ha en extra värmelösning i beredskap för bostaden eller fritidshuset.

Underhållet ligger på ett par tusenlappar vartannat år. Pumpen har många rörliga delar som kan behöva bytas så det kan kosta lite vid reparationer eller byten.

Förändringar i bostaden kan innebära kostnader om värmepumpen måste flyttas. Samma sak gäller om en ny innervägg blockerar distributionen så att ett nytt rum får behov av en egen värmelösning.

Läs mer om kostnader kopplade till olika värmelösningar i Värmebloggen.

Ingvar Sørlien

Erfarenheter av Nobø Energy Control

Smart värmestyrning har gett familjen Sørlien i norska Hamar större kontroll över uppvärmningsutgifterna och mycket bättre komfort.

I bostaden från 1968 bor mamma Izabela, pappa Ingvar och deras två döttrar. Dessutom finns en senare tillbyggnad med en lägenhet för Izabelas mamma. För ett par år sedan fick de en unik möjlighet att testa de bästa värmelösningarna från Nobø, då de vann elleverantören Eidsivas kundtävling "Lev energismart".

Båda bostadsenheterna utrustades med moderna elradiatorer, som delades in i olika zoner för värmestyrning. Dessutom skulle fönstersensorer koppla ut radiatorer under fönster som öppnades för luftning.

"Vi gillar lösningar som gör vardagen enklare och samtidigt kan hjälpa oss att spara några kronor. Vårt intresse för teknik och lösningar som bidrar till en enklare och mer ekonomisk vardag är nog över genomsnittet", säger Izabela. Det var hon som anmälde familjen till pilottävlingen 2016.

I januari 2017 installerades följande komponenter:

 • Nobøs elradiatorer med fjärrstyrning via Nobø Energy Control
 • Nobø Sense fönsterkontakt – marknadens enklaste besparingsåtgärd
 • Nobø Energy Control Hub värmestyrningscentral med appkontroll

 

Så här fungerar det:

 • Styrenheten Nobø Energy Control Hub kommunicerar trådlöst med de elektroniska termostaterna på varje radiator.
 • På så sätt kan temperaturen sänkas de tider då familjen inte har behov för komfortvärme.
 • Fönsterkontakterna kommunicerar direkt med kontrollenheten i radiatorn.
 • Radiatorer placeras under fönster för att fånga upp kallras. Fönsterkontakten ger en trådlös signal som stänger av radiatorn när fönstret öppnas, vilket gör att man undviker onödig uppvärmning och elförbrukning.

 

I snart två år har familjen skördat erfarenheter. Ingvar är särskilt förtjust i värmestyrningen med hjälp av en app på smartphonen:

"Det är enkelt att få systemet att följa familjens dygnsrytm med veckoprogrammen, även om barnen kommer hem från skolan olika tider varje dag i veckan. Genom att det är olika zoner är det också enkelt att värma upp rätt rum i rätt tid. Till exempel finns det några rum som vi inte värmer upp på morgonen", förklarar han.

Slutsatsen är en långt trevligare vardag i hemmet.

"Värmekomforten är helt super. Vi har satt på styrningen så att det är behagligt att stå upp på morgonen och att komma hem på eftermiddagen. På kvällen blir det svalare när det är dags att lägga sig", säger Ingvar.

Hur är det med elräkningen då? Läs mer om familjen Sørliens erfarenheter Varmebloggen.

Elektriska värmelösningar som uppfyller olika behov

Här finns det ett stort urval och det är smart att se på vilka slags behov de olika varianterna täcker. Inte alla är lika väl lämpade som permanent värmelösning hemma eller i sommarstugan.

De enklaste produkterna är fristående elradiatorer. De kopplas in i väggen och ger omedelbart en högre temperatur. Alternativ kan vara en värmefläkt eller ett golvelement.

De bör uppfylla några krav, bland annat

 • en bra termostat
 • tippskydd
 • överhettningsskydd
 • inte oljefyllda

En värmefläkt är avsedd som tillfällig tilläggsvärme och ska användas under tillsyn. Den är effektiv i form av snabb värme som täcker en ganska stor yta i fläktens riktning. En annan fördel är priset. Sådana värmefläktar är billiga att köpa. Nackdelen är låg energieffektivitet. De kräver en del el och är inte så bra på att hålla en jämn temperatur till en rimlig kostnad. Dessutom är den dyr i drift över tid.

Ett oljefyllt golvelement är en utbredd lösning som ger bra värme. Det används ofta som permanent värmelösning, normalt i sommarstugan. Fördelen är låg yttemperatur och det kan flyttas runt på hjul. En nackdel är risken för oljeläckage under tryck i konstruktionen. I realiteten bör den inte användas utan tillsyn.

Ett golvelement utan olja har samma egenskaper, men användaren kan känna sig mer trygg på att det kan stå utan tillsyn. Som tilläggsvärme är det ett effektivt hjälpmedel.

Elradiator kombinerat med elektrisk golvvärme, som samkörs med smart värmestyrning, är den permanenta lösningen i en bostad eller ett fritidshus. Golvvärme i badrum och eventuella källare med kalla golv ger en bra grundvärme. Elradiatorer under fönstren säkrar en jämn och energiekonomisk värme. Med bra isolering i golven kan elektrisk golvvärme ge grunduppvärmning för hela våningen, medan elradiatorer reglerar temperaturen under dygnets gång; om natten kan den reduceras. Samma gäller på dagtid om det inte är någon hemma.

Kontakta din elinstallatör för att hitta en bra lösning för elektrisk värme, som kan styras i olika zoner.

Den bästa leverantören

Vid anskaffning av uppvärmning till bostad eller fritidshus finns det ett spektrum av värmelösningar från flera leverantörer att välja mellan. I en rad artiklar på den här sidan argumenteras det för att satsa på elektrisk golvvärme och elradiatorer som kan regleras med smart värmestyrning. De har en rimlig kostnad, håller konstant rätt temperatur och är energieffektiva. Balanserad ventilation med värmeåtervinning som en del av samma koncept ger ytterligare energieffektivitet och ökad kvalitet på inomhusklimatet.

Nästa fråga är vilken leverantör som är att föredra. Även detta beslut bör baseras på rationella argument.

 • Leverantören ska ha en lång bakgrund inom branschen. Det ger trygghet vid reklamationer och uppgraderingar.
 • Aktören bör också ha omfattande erfarenhet av värmelösningen du väljer så att du kan vara säker på att lösningen är beprövad och ger förväntat resultat.
 • Även leverantörens storlek har betydelse. Som en del av en större koncern med många experter, stabil ekonomi och stora avtal med installationsföretag kan du vara trygg med att det är en kvalitetsleverantör.
 • Kontrollera att leverantören kan uppvisa kompetens på tekniskt stöd och garantiåtaganden över lång tid.

Leverantören bör kunna leverera övergripande lösningar för värme och ventilation. En totalleverantör gör saker enklare efter anskaffning eftersom det innebär stöd, reklamation och uppföljning från ett och samma ställe för fastighetsägaren eller elinstallatören som utför arbetet.

Detta handlar inte bara om pris, utan även om kvaliteten på produkterna som ingår i värmelösningen. Genomarbetade lösningar från samma ställe fungerar optimalt och här är Nobø en leverantör som infriar på alla punkter.

Tänk även en stund framåt i tiden. Om det är aktuellt med smarta hem-installationer kan plattformen till den smarta värmestyrningen från Nobø även användas med framtida stora lösningar för smarta hem.

Totalt sett ger övergripande värmelösningar från Nobø komfort på alla plan – från anskaffning och ägande till drift och senare uppgraderingar.

Läs också Värmebloggen.

Den bästa värmelösningen

Den bästa elektriska värmelösningen i bostad eller fritidshus har blivit ganska enkel att peka ut med de nya gemensamma europeiska kraven på energieffektivitet. I utgångspunkten ger kombinationen av elradiatorer och golvvärme med gemensam smart värmestyrning en bra och ekonomisk komfortvärme, som kan regleras efter behov. Balanserad ventilation med värmeåtervinning för enskilda rum bidrar till frisk luft utan att varm luft går till spillo. Det ger en ännu bättre utgångspunkt, med hänsyn till både ekonomi och inomhusklimat.

Ekodesigndirektivet sätter ramarna för vilka av sådana lösningar som är att föredra. Fast monterade elradiatorer ska numera ha en elektronisk termostat som kan programmeras att minska temperaturen under perioder då det inte finns behov för komfortvärme.

Dessutom ska sensorer ge besked om att sänka temperaturen när ett fönster öppnas.

Tillsammans med en rad andra förhållanden ger en komplett värmelösning med smart värmestyrning från Nobø största möjliga utdelning i fråga om både energieffektivitet och komfort. Orsaken är att dessa lösningar har en rad funktioner utöver minimikraven i de nya reglerna, som exakta elektroniska termostater och låg förbrukning i stand-byläge.

Läs Varmebloggen om hur ekodesigndirektivet underbygger behovet för elvärme.

Vår guide innehåller nyttig information om alla egenskaper en bra värmelösning bör ha, både hemma och i sommarstugan.

Gratis köpguide för anskaffning av kompletta värmelösningar för bostad och fritidshus

Prenumera på Värmebloggen:

Meld meg på nyhetsbrev: